Рівненський обласний центр з гідрометеорології

 

" Адміністрація
- Начальник ЦГМ
- Заступник начальника ЦГМ
- Інженер з охорони праці 1к.
" Сектор організації робіт та кадрового забезпечення 
" Сектор бухгалтерського обліку
" Сектор гідрометеорологічного забезпечення
" Сектор агрометеорології

Рівненський обласний центр з гідрометеорології (далі - ЦГМ) є державною бюджетною організацією, що знаходиться у сфері управління  Державної Служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України), та безпосередньо підпорядковується Українському гідрометеорологічному центру ДСНС України (далі - УкрГМЦ).

У своїй діяльності ЦГМ керується Конституцією України, Законом України "Про гідрометеорологічну діяльність", іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами ДСНС України, Положенням про Український гідрометеорологічний центр, наказами, розпорядженнями та дорученнями УкрГМЦ, актами обласних рад, обласних державних адміністрацій, прийнятих у межах їх компетенції, чинними нормативно - технічними документами та Положенням.

 

Основні завдання ЦГМ:

 • забезпечення проведення гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, збір, оброблення, узагальнення матеріалів спостережень;
 • забезпечення прогнозування погоди, агрометеорологічних умов вегетації сільськогосподарських культур та їх врожайності, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ;
 • забезпечення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, Збройних Сил України, підприємств, установ та суб'єктів галузей економіки, населення, інших споживачів інформацією загального користування про гідрометеорологічні умови та забруднення навколишнього природного середовища, прогнозами та попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також здійснення гідрометеорологічного обслуговування;
 • забезпечення впровадження та функціонування системи управління якістю метеорологічного обслуговування авіації відповідно до діючих державних стандартів України з питань управління якістю.

Начальники Рівненського обласного центру з гідрометеорології:

 •  Шишкін Микола Степанович (1951-1962);
 •  Цимбалюк Павло Олександрович (1968-1985);
 •  Перетятко Любов Олексіївна (1985-1995);
 •  Борисюк Петро Володимирович (1995-1998);
 •  Гарнага Микола Петрович (1998-1999);
 •  Борисюк Петро Володимирович (1999-2001);
 •  Сало Богдан Іванович (тимчасово виконуючий);
 •  Колодич Олег Данилович (2004-2010);
 •  Масовець Богдан Петрович (2011-2022);
 •  Ніколайчук Ольга Петрівна (2023- по даний час).

 

Сектор агрометеорології Рівненського ЦГМ

Головні завдання

1. Основними завданнями сектору є вивчення гідрометеорологічного режиму і агрометеорологічних ресурсів області.
2. Агрометеорологічне забезпечення сільськогосподарських органів області та зацікавлених організацій незалежно від форм власності.
3. Методичне керівництво мережею станцій з агрометеорологічного розділу робіт.

Функції сектору

1. Забезпечення організацій, відомств сільськогосподарського напрямку агрометеорологічними матеріалами:

 • декадними агрометеорологічними бюлетенями по області;
 • агрометеорологічними прогнозами, в т.ч. урожаю та валового збору с/г культур;
 • оглядами агрометеорологічних умов вирощування с/г культур;
 • спеціальними інформаціями про аномальні умови росту та розвитку с/г культур;

2. Забезпечення згідно планів - завдань проведення комплексу агрометеорологічних спостережень та робіт за ростом та розвитком основних с/г культур.
3. Здійснення контролю даних агрометеорологічних спостережень станцій області та ЦГМ.
4. Здійснення повного та своєчасного збирання та розповсюдження даних спостережень.
5. Здійснення систематизації оперативної і режимної обробітки та аналізу отриманих даних спостережень.
6. Проведення контролю якості агрометеорологічної інформації на адресу ЦГМ.
7. Проведення маршрутних обстежень стану посівів с/г культур.
8. Вивчення потреби с/г виробництва в агрометеорологічній інформації та її практичного використання.
9. Випробування нових методик, вдосконалювання методів агрометеорологічних прогнозів і впровадження їх в оперативну практику.
10. Здійснення в установленому порядку впровадження стандартів, технічних умов, настанов, інструкцій.
11. Складання угод, переліків гідрометеорологічного обслуговування органів влади, організацій, відомств с/г напрямку.

Сектор гідрометеорологічного забезпечення 

Основні завдання і функції

1. Здійснює оперативне і якісне забезпечення та обслуговування споживачів всіма видами прогностичної та режимно - довідкової гідрометеорологічної інформації.
2. Здійснює контроль за якістю та надходженням оперативної гідрометеорологічної інформації на адресу Рівненського ЦГМ.
3. Веде оперативний фонд гідрометеорологічної інформації.
4. Виконує обробку оперативної та режимної гідрометеорологічної інформації та забезпечує органи влади, галузі господарства та інших споживачів цією інформацією.
5. Узагальнює гідрометеорологічні дані та готує режимно-довідкові матеріали.
6. складає договори, плани та схеми гідрометеорологічного обслуговування органів влади, окремих галузей господарства і засоби масової інформації рівненської області.
7. В період весняної повені та дощових паводків проводить консультації про гідрологічний стан на річках області.
8. Проводить обстеження районів, що потерпіли внаслідок стихійних та небезпечних гідрометеорологічних явищ.
9. Вивчає особливості впливу гідрометеорологічних умов та явищ на виробничу діяльність галузей господарства, вимоги споживачів до гідрометеорологічної інформації, вимоги, правила і порядок оформлення, науково-технічної документації.
10. Складає довідки про гідрометеорологічні мови згідно запитів.

Сектор бухгалтерського обліку

Основні завдання

1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності установи та складання звітності
2. відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідні для оперативного управління бюджетними призначеннями(асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними(нематеріальними ресурсами)
3. забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань , достовірної та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.